วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกุดน้อย (วันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 09.08 น) พระ 9 รูป โยม 100 คน ครู 4 คน นักเรียน 39 คน (เป็นโรงเร...